Bezig met laden

Bezig met laden

Nieuwbouw Verkley te Drachten

Nieuwbouw Verkley te Drachten

26 maart 2018

Veel mensen hebben niet in de gaten wat er in Nederland allemaal in de grond ligt. Een woud aan stroomkabels, glasvezel, gasleidingen en andere infrastructuur. Verkley is als ‘ondergrondse verbinder’ een specialist in het aanleggen van deze infrastructuur. Waar veel van de werkzaamheden van Verkley na afronding onzichtbaar zijn, letterlijk ‘zand erover’, wil het bedrijf met de nieuwe huisvesting juist haar gezicht laten zien. 

Het gebouw is ontworpen met de toekomstvisie van Verkley als leidend principe. Korte interne lijnen, een open cultuur en platte organisatie met een no-nonsense sfeer. Als belangrijke speler in de uitvoering van de energietransitie is ook duurzaamheid voor Verkley een vanzelfsprekend uitgangspunt.  Om al in de basis een duurzaam ontwerp te realiseren is een compacte bouwmassa het startpunt. Hiermee wordt onnodig materiaal- en energiegebruik al in de basis voorkomen. Een duurzaam gebouw tot in de vezels. Binnen de compacte bouwmassa worden alle verschillende bedrijfsonderdelen optimaal ten opzichte van elkaar geplaatst. Een heldere gebouwopzet, korte lijnen en verbinding, zowel fysiek als in de beleving van het gebouw.

De entree vormt het hart van het gebouw. Bezoekers komen beschut binnen, afgeschermd van weer en wind. Een welkom gebaar, dat letterlijk tot uitdrukking komt in de entree. Er is zicht op de verschillende bedrijfsonderdelen. De korte lijnen en directe communicatie binnen Verkley worden hier zichtbaar gemaakt. Het kantoordeel van het gebouw is gelegen aan de representatieve zijde van de kavel gelegen aan de rijksweg A7 Drachten-Groningen. Doordat de kavel de historische gerichtheid van de verkaveling het landschap volgt, krijgt het een eigenzinnige ligging ten opzichte van de A7 en ontstaat er een prettige werkomgeving in de openheid die de omgeving biedt.

Duurzame materiaalkeuzes, ook m.b.t. detaillering en onderhoud, zorgen voor een elegante en tijdloze architectuur. Daarnaast draagt doelmatige detaillering bij aan duurzame exploitatiekosten. De zonering van de verschillende gebouwonderdelen is mede gebaseerd op de warmtevraag. Voorzieningen zijn geclusterd, waardoor de leidinglengtes kort zijn. De royale luifelconstructie omarmt het gebouw ter plaatse van de entree en geeft de kantoren bescherming tegen directe zoninstraling. De draagconstructie en het inbouwpakket zijn van elkaar gescheiden, zodat een flexibel en vrij indeelbaar gebouw wordt gerealiseerd. Er is openheid en transparantie in het interieur en daglicht tot diep in het gebouw. Bij de materiaalkeuzes in het interieur is nadrukkelijk aandacht voor de luchtkwaliteit en akoestiek in het gebouw. Een representatieve bedrijfshuisvesting, duurzaam tot in de vezels.

Nieuwbouw Verkley te Drachten

Naar boven