Bezig met laden

Bezig met laden

Nieuwbouw langs Oldegalieën

Nieuwbouw langs Oldegalieën

05 augustus 2008

LEEUWARDEN - Projectontwikkelaar Le Clercq uit Deventer wil 23 woningen bouwen tussen de Oldegalileën, Pioenstraat en Asterstraat in Leeuwarden. Dit is het oostelijke deel van het gebied, waar voorheen de winkel van Bakker Postma gevestigd was. De laagbouwhuizen verrijzen rond een binnenplein. Waarschijnlijk begint de bouw in de loop van 2009. 

Keuken- en sanitairzaak Bakker Postma verhuisde afgelopen voorjaar naar het nieuwe bedrijventerrein bij de Harlingerstraatweg. Een groot deel van de bebouwing aan weerszijden van de Oldegalileën is daarna gesloopt. De grond werd verkocht aan de gemeente, die het nu op haar beurt overdraagt aan Le Clercq. 

De Leeuwarder architect Johan Sijtsma maakte een ingetogen, traditioneel ontwerp met drie bouwlagen voor het oostelijke gebied. Het gaat hierbij om koopwoningen. De bouwvergunning werd eind juni aangevraagd. Er moeten nog heel wat procedures worden doorlopen voordat de bouw kan starten. Le Clercq wil binnenkort de buurt informeren. 

Le Clercq studeert nog op het westelijk gebied, tussen de Oldegalileën en de Dokkumer Ie, waar ook tientallen woningen moeten komen. Het modernistische architectenbureau Claus en Kaan maakt hiervoor een ontwerp. Vooral de benodigde parkeerruimte voor de bewoners vergt creativiteit van de ontwikkelaar. 

Voorafgaand aan de bouw zal archeologisch onderzoek worden gedaan in het gebied. Aan het einde van de middeleeuwen lag hier namelijk het klooster Galilea.

Bron: Leeuwarder Courant

Naar boven