Bezig met laden

Bezig met laden

Haal krimp uit de kramp

Haal krimp uit de kramp

27 november 2008

Leegstand, verkrotting en het vertrek van allerlei soorten voorzieningen. Het kleigebied langs de Friese Waddenzee is één van de gebieden in Nederland waar de bevolking krimpt. Twee architectenteams presenteerden gisteren nieuwe plannen om de problemen in deze regio aan te pakken.

SINT ANNAPAROCHIE –
,,Maak een dansje en wees blij! We mogen blij zijn dat er zoveel mooie ideeën zijn. En het hoeft vaak helemaal niet veel te kosten.’’ Architect Johan Sijtsma uit Leeuwarden is enthousiast. ,,Mensen moeten het initiatief durven nemen, en uit die negatieve spiraal komen.’’ Hij is één van de architecten die heeft meegedaan aan het  ontwerplab Friesland. Twee teams van architecten en stedenbouwkundigen presenteerden gisteren in dorpshuis ‘Ons Huis’ in Sint Annaparochie ideeën om de problemen die samengaan met de bevolkingsdaling in het Noordwesten van Friesland op te lossen. En die problemen zijn er, vertelt Frans Fennema van Dorpsbelang Holwerd. ,,Ik heb tien jaar lang alleen maar middenstand zien vertrekken. Vroeger had Holwerd een leuk winkelhart, maar een groot deel van de winkeliers is vertrokken. En veel huizen in het dorp staan te koop.’’ Maar ook hij is blij met de ideeën: ,,Niets doen is geen optie. Dan wordt het alleen maar erger.’’ Naast Zuid-Limburg en delen van Zeeland is het kleigebied van Noordwest-Friesland het derde gebied in Nederland waar bevolkingsdaling plaatsvindt. Ook in gemeenten in andere delen van Nederland daalt de bevolking. Het Groningse dorp Ganzedijk kwam afgelopen week nog in het nieuws omdat het dorp definitief gered is van de sloop. Vanaf 2035 heeft heel Nederland met een dalende bevolking te maken.

Geen nieuwbouw meer

Ideeën waren er gisteren genoeg. Nadrukkelijk werd er bij gezegd dat het ging om ‘denklijnen’, en niet om concrete oplossingen. Het ontwerpteam voor de gemeente Franekeradeel kwam met ideeën voor de plaatsen Sexbierum en Peins. Het andere team bedacht plannen voor de plaatsen Holwerd en Lioessens in de gemeente Dongeradeel. Het resultaat was heel divers. Maar de centrale boodschap was toch wel: bestrijd bevolkingskrimp niet met groeiplannen. Geen grote nieuwbouwplannen meer, maar gaan voor kwaliteit van wonen. ,,Haal krimp uit de kramp’’, zei Jan Kleine van het ontwerpteam voor Dongeradeel. ,,Doe geen desinvesteringen, maar denk vooruit. Er moeten plannen komen voor de lange termijn. Erken dat bevolkingskrimp een feit is. Dat is de startpositie.’’ Of er naar gestreefd moet worden om voorzieningen, zoals winkels, voor dorpen te behouden was minder eenstemmigheid. ,,Soms moet je het vertrek van voorzieningen in een dorp accepteren om ze centraal voor een regio te kunnen behouden.’’ Opvallend waren de ideeën voor Sexbierum en Holwerd. Het ontwerpteam voor Franekeradeel ging uit van een krimp van twintig procent. Het team wil stroken door het dorp laten slopen om nieuwe groene verbindingen in het dorp te krijgen. Door de groene stroken moet een ruimtelijk effect gecreëerd worden. ,,De terpen moeten weer zichtbaar worden. De ruimte van het landschap is het sterke punt van deze omgeving. Die moet je benutten. In ieder geval niet bouwen in groene zones.’’

Het team van Dongeradeel bedacht voor Holwerd een heel andere strategie. Vlakbij vertrekt de boot naar Ameland. De toeristische functie moet veel meer versterkt worden. Jan Kleine: ,,Met respect voor het dorp, maar Holwerd is nu een randlocatie in niemandsland. Het is te klein voor het laken en te groot voor het servet.’’ Frans Fennema wil voor geen goud weg uit Holwerd. ,,Ik woon aan het mooiste straatje van Europa, nog wel op nummer 1.’’ Hij verwacht ook veel van de plannen. ,,Dagelijks rijden vooral veel toeristen lángs Holwerd. Ze maken alleen wat foto’s van het dorp. Als we zorgen dat ze ook gebruik gaan maken van de voorzieningen in het dorp zou dat prachtig zijn.’’

Bron: Nederlands Dagblad - door redacteur Martijn van Rossum

Naar boven