Bezig met laden

Bezig met laden

De modernste apotheek van noord Nederland vind je op Ameland

De modernste apotheek van noord Nederland vind je op Ameland

06 december 2010

artikel in “ De Amelander “ van september 2010: 
Gesprek met Rik en Eeke Maters over het nieuwe Zorgcentrum in Nes.
 
Nee, u heeft de OPENING nog niet gemist en ook de OPEN DAG niet, ook al heeft u mogelijk het nieuwe Zorgcentrum van Dr. Maters al een keer bezocht. Op 1 maart opende het de deuren en inmiddels “draaide” praktijk en apotheek het eerste zomerseizoen.
Rik en Eeke Maters zijn opgetogen. Het gebouw beantwoordt aan haar doeleinden, het seizoen verliep goed.
Alleen de nieuwe supermoderne robot, die straks de geneesmiddelenverstrekking gaat verzorgen heeft nog last van kinderziektes.
Als die straks zijn verholpen, komt er alsnog een Open Dag, zodat u allemaal kunt kennismaken met dit prachtige gebouw; vroeger de Openbare School het Honnedûn, nu weer een gebouw wat een ander soort zorg verleent voor de Amelanders en hun gasten.
In de mooie, lichte kantine van het Zorgcentrum vertellen Rik en Eeke Maters over de bouw, hun drijfveren en hoe het heeft uitgepakt.


DE PLANVORMING

“Langzaam” vertelt Rik Maters, “werd het me duidelijk, dat we het pand wat we 20 jaar geleden overnamen en waar zo veel tientallen jaren een huisartsenpraktijk was gevestigd moesten verlaten. Ik had 5 jaar daarvoor nog ingrijpend verbouwd en gedacht dat deze  aanpassing voldoende zou zijn. Ik zag echter het huisartsenvak snel veranderen, patiënten komen veel sneller terug na een ziekenhuisopname bij voorbeeld, wat een veel grotere invloed voor de huisarts betekent bij het genezingsproces thuis na een operatie of intern probleem.
We hadden in de oude situatie maar 2 spreekkamers, de wachtkamer voldeed niet meer, we kregen een opleidende functie, een huisarts in opleiding kwam ons team versterken, de praktijkondersteuner had eigenlijk een spreekkamer nodig, een kantine voor alle medewerkers was er niet, daarvoor gebruikten we onze eigen keuken. We liepen vast. Ik had er moeite mee want dit had ik altijd gewild: een praktijk aan huis.

Toch ging ik om me heen kijken: deze school, het voormalige Honnedûn stond al jaren leeg. bij de Gemeente informeerde ik of het te koop was. Toen ik eenmaal had besloten, wilde ik opschieten, maar ik moest toch nog even wachten, de Gemeente wilde het in eerste instantie anders bestemmen, maar we bleken deze hobbel te kunnen nemen, in onze ogen, en dat vind ik nog steeds, had het gebouw geen betere bestemming kunnen krijgen. En nu nadat we een jaar verder zijn, denk ik, zijn vrouw Eeke beaamt dat: niets valt tegen.

We hoeven gelukkig niet te denken: hoe hebben we dat nou kunnen doen; het pakt bijzonder goed uit.
We hebben heel veel gehad aan onze architect:  Johan Sijtsma architectenteam, zowel het ontwerp van het gebouw als de inrichting komt van deze architect. Het was ook fijn dat hij de bouwdirectie deed, het overleg met de aannemer en het oplossen van problemen, die zich tijdens de bouw voordeden.  De praktijk ging in de bouwperiode gewoon door en vroeg mijn dagelijkse aandacht. 


DE INDELING

Bij binnenkomst door de schuifdeuren van de entree valt meteen op hoe licht en ruim de wachtkamer is. Door de grote ramen kijkt de bezoeker uit op de Honnedûnen, een van de mooiste natuurgebieden op het eiland. Welke wachtkamer heeft zo’n uitzicht.
Door de witte vitrage kijkt men wel van binnen naar buiten, maar omgekeerd is dat niet mogelijk, waardoor privacy ontstaat. De ruimte is in rood en wit ingericht en de rode banken zitten heerlijk.

Rik vertelt: “De kleuren zijn bepaald door de architect. Wij hadden dat misschien niet gedurfd, knalrode vloerbedekking, banken en deuren. Vooral gasten zeggen vaak: het lijkt wel de lounge van een hotel, waar je kunt zitten.
We wilden geen klassieke wachtkamer, wilden het niet te druk maken met veel planten bijvoorbeeld. En comfortabele banken, waarin de mensen ruim kunnen zitten. Verder staan de banken niet tegenover elkaar geplaatst, dat is prettig voor de mensen, het geeft meer privacy.”
Eeke vult aan: “We kregen in onze vorige praktijk veel klachten over onze te hoge, houten banken, dat wilden we veranderen”.Rik wijst me vier vitrines aan de wand met instrumenten en boeken uit het verleden.

Zo is er nog het aether - narcose-apparaat, wat Dr. Ente gebruikte, huisarts in een tijd, dat doorverwijzen naar een specialist nog niet gebruikelijk was en die kleine en eventueel grote operaties zelf deed. Verder een miniatuur inhaleringsapparaat, waar we nu het inhaleringspompje voor kennen. Voorbeelden van hoe snel de huisartsenpraktijk is veranderd……

De balie, waarachter de doktersassistentes, is iets verhoogd. Zittend zijn de doktersassistentes op gelijke ooghoogte als de bezoekers.

Door de schuifdeur is het gebouw bijzonder goed te betreden voor mensen, die gebruik maken van een scootmobiel of rolstoel; Rik, lachend: “De mensen rijden zo de wachtruimte binnen,halen b.v. hun medicijnen, keren zonder probleem en rijden weer naar buiten”.
Ook het invalidentoilet en de andere toiletten zijn heel gemakkelijk te bereiken, even voorbij de balie.
Achter de balie bevindt zich de werkruimte van de assistentes, waar medicijnen etc. worden klaargemaakt en vindt men ook de ontvangstkoepels voor de medicijnen, ingepakt door de robot. De spreekkamers zijn gemaakt in de vroegere klaslokalen in de school.

In de oude praktijk had men twee spreekkamers ter beschikking, nu maar liefst vijf. Een gang, tussen wachtkamer en spreekkamers  creëert stilte en rust. In de spreekkamers vindt je nog het meest van de oude school terug; Rik vertelt: “Mensen kijken vaak rond en vertellen dan: ik heb hier nog op school gezeten.”

De prachtig ruime spreekkamers hebben een afschermend gordijn, waarachter de onderzoekstafel zich bevindt. Mooi en uitermate plezierig om in te werken is de lichtinval van twee kanten:  de ramen op het zuiden , maar via het  verhoogde dak is er ook lichtinval vanaf het noorden door de daar geplaatste ramen.

Er is (bij de vroegere kleuterschoolingang) een aparte ambulance-ingang, die direct toegang geeft tot de EHBO-ruimte, zodat gewonde mensen niet via de wachtkamer binnen komen, wat anders altijd leidde tot commotie. Ook hier weer telt de privacy, zo is er bij deze ruimte een extra wachtkamer. In de lijn van de spreekkamers is ook een ruimte ingericht voor laboratoriumonderzoek van b.v. urine.


De MEDICIJNROBOT.

In het hart van het gebouw is een groot gedeelte gereserveerd voor de robot. Rik vertelt: “Tegelijk met onze bouwplannen deed zich de mogelijkheid voor om samen met een Fries bedrijf uit Leeuwarden (Wilee-techniek, als u wilt kijken op Google) een pilot te starten, ondersteund door Zorgverzekering de Friesland en de Provincie Friesland. Bij Paul Beugels, een collega uit Oude Biltzijl loopt ook zo’n pilot.
Meerdere apothekers werken met een medicijnrobot, maar het is een absoluut novum voor apotheekhoudende huisartsen. Ik ben graag innovatief bezig en dit project is echt uniek. Omdat het een project is, loop je natuurlijk tegen kinderziektes aan.

De software moest nog worden ontwikkeld; maar straks zal de robot geheel zelfstandig de grootte van de medicijndoosjes bepalen, de inhoud kiezen, etiketteren en zorgen voor het transport naar de medicijnkoepels in de werkruimte van de assistentes.
Alles in het proces wordt gefotografeerd, zodat het mogelijk is, bij een fout na te gaan, waar het mis ging.
Fouten in de medicijnverstrekking vermijden is wel het hoofddoel van de robot, een robot is veel nauwkeuriger dan een mens kan zijn.
Bovendien zal het straks mogelijk zijn 24 uur rond /7 dagen per week herhalingsmedicijnen af te halen bij het GEVELLOKET.
Na ingeven van de zorgpas en het intoetsen van de benodigde code pakt de robot het medicijn en geeft het uit op ieder gewenst tijdstip.


MULTIFUNKTIONEEL CENTRUM.

In het gebouw bevindt zich ook een videoruimte. Dat geeft in deze praktijk de mogelijkheid voor videoconsultatie door een specialist in b.v. de Sionsberg in Dokkum. Over innovatief gesproken, ook hier is weer sprake van een pilot. Rik licht toe: “Op dit moment werken we samen met de internisten in Dokkum. Via deze videoconsultatie kun je natuurlijk heel goed de intake doen (eerste gesprek, wat zijn de klachten, wanneer begonnen), je hebt de patiënt in beeld als arts en kunt natuurlijk na een ziekenhuisopname ook heel goed evalueren hoe het genezingsproces verloopt of hoe de uitslagen van onderzoeken waren. Op deze manier bespaar je de patiënt een vermoeiende reis naar de vaste wal.
Maar, en hierin is dit project een pilot: Kun je een klinische blik bereiken, als je de patiënt enkel ziet per video. Dr. Jacobs uit Ballum en ik bevinden ons natuurlijk in de uitzonderlijke positie als huisartsen op een eiland. Lukt dit project dan kunnen we het uitbouwen naar meerdere specialisten en zouden ook andere huisartsen het kunnen gebruiken. Het is ook de bedoeling dat een CARDIOLOOG voor consulten naar het eiland komt, Ameland kent verhoudingsgewijs veel mensen met hart- en vaatproblemen.
Verder maken b.v. de diëtiste, podoloog en specialisten van de GGZ gebruik van de spreekkamers in dit gebouw.
En last but not least maakt Joke Eijgenraam, die de huisartsen ondersteunt met de zorg voor de chronisch zieken, b.v. diabetes- en longpatiënten, gebruik van een van de spreekkamers.  
 

OPLEIDINGEN


Al sinds zes jaar zijn de Amelanders bekend met de huisarts in opleiding.  Rik Maters beschrijft het begeleiden van deze aankomende huisartsen als heel intensief, maar ook heel leuk. Je doet het er niet zomaar even bij. “Ook ik ben daarvoor opgeleid, de student wordt gevolgd en daarbij word je als begeleidend huisarts ook gecontroleerd. Er wordt meegekeken. Daardoor blijf je wakker, niets is vanzelfsprekend, je blijft door de nieuwe ogen van de aankomend arts kijken. Natuurlijk is dit een boeiende praktijk, door de bezoekers van het eiland zie je meer ziektebeelden. We doen bij voorbeeld nog bevallingen, aan de vaste wal is dat bijna altijd overgenomen door verloskundigen.
Sinds dit jaar worden er ook stages gelopen door doktersassistentes en apothekersassistentes. Ook dan is niets vanzelfsprekend, je investeert aandacht en geeft kennis door”.


ROL VAN EEKE

Net als in de oude praktijk neemt Eeke tijdens de avonduren en op de zondagen, dat haar man dienst heeft, de telefoon op.
“Ik heb een medische achtergrond”, vertelt ze “ik help mensen graag”. Bovendien kan ik mijn intuïtie, die ik van nature heb en door mijn opleiding versterkt heb, gebruiken. Ik hoor als het ware tussen de regels door. Meestal zeg ik: Kom maar even langs. Ik moet er niet aan denken dat je iets mist, iets als een bagatel afdoet. Mensen zeggen vaak als het om een kleinigheid bleek te gaan: Ben ik voor niets gekomen?
Ik zeg dan altijd: Nee, u bent gerustgesteld, dat is toch ook goed. Ik hou ervan om aandacht te hebben voor de mensen, werking van medicijnen uit te leggen, te luisteren naar mensen, die in een rouwproces zitten.

Bovendien vind ik het echt fijn om mijn echtgenoot te helpen in de praktijk, als een team op te trekken. Sinds de opening van dit gebouw draai ik ook op de dinsdagen mee, om de assistentes wat te ontlasten.
 

TELEFOON

Zoals veel mensen gemerkt zullen hebben, is er met de ingebruikname van het nieuwe gebouw ook een keuzemenu, waar men als beller doorheen moet. Zo is er de mogelijkheid om via SPOED verbonden te worden, om herhalingsrecepten in te spreken en om doorverwezen te worden naar  de assistente. Vooral oudere mensen hadden er best moeite mee: “Nijerwetse fratsen”, zegt Eeke.
“Maar schrijf maar dat ze gerust nog recepten mondeling kunnen blijven doorgeven!Het werkt wel heel efficiënt; vooral de mogelijkheid van Spoed is natuurlijk soms levensreddend.”
 

FIJN TEAM

Echte, geboren en getogen Amelanders zijn ze, de assistentes en allemaal werken ze er al jaren. Ieder heeft zijn taak en verantwoordelijkheid, zo is er een assistente die het bloeddruk spreekuur regelt, is er iemand, die uitstrijkjes doet, daar is dan een opleiding voor gevolgd.
En omdat ze het leuk vinden om te doen, zijn de assistentes er ook goed in. Rik en Eeke Maters verwachten verder veel van de medicijnrobot.
Daardoor zullen de assistentes nog meer dan nu tijd krijgen om de medicijnwerking uit te leggen. Bijwerkingen te bespreken, de bezoekers van de praktijk worden mondiger, zoeken op Internet, hebben daar vragen over. De assistentes zullen in de toekomst meer en meer te maken krijgen met de begeleiding van patiënten, die zich tot hen wenden. Met deze nieuwe ambiance maakt iedereen een nieuwe start, het plezier straalt eraf! Rik Maters vertelt met trots dat én de huisartsenpraktijk én de apotheek zijn gecertificeerd. Dat is geen eenmalig verhaal, je moet je blijven waarmaken, op peil blijven. “Dit nieuwe gebouw is toch een droom, die waarheid is geworden”.

Ik heb er de kennis, die ik me de afgelopen jaren heb eigen gemaakt in kunnen verwezenlijken Zó wil ik het vak blijven uitoefenen.
Ik voel het ook als een goede aanvulling op de voorzieningenbehoefde van het eiland, als mijn bijdrage.
Het is ook een heel fijne plek, open, centraal met goede parkeergelegenheid! Kijk voor meer informatie op de website: www.huisartsameland.praktijkinfo.nl

Intypen van huisarts Maters is ook voldoende!


Groetjes  van  Rik en Eeke Maters.

Naar boven