Bezig met laden

Bezig met laden

Nieuwbouw Hamilton Bright inspireert

Nieuwbouw Hamilton Bright inspireert

17 januari 2011

Hamilton Bright is een inspirerende full service marketing- en verkooporganisatie. 


In de ruim tien jaar van haar bestaan groeide het bedrijf uit tot een volwaardige marketing- en verkooppartner voor bedrijven in de consumentenelektronica, zoals LG, HP, Moterolla, Blauwpunkt en anderen. Recent is naast elektronica ook persoonlijke verzorging tot de markt van Hamilton Bright gaan behoren. Voor onder andere de Etos drogisterijketen worden nu ook de marketing en verkoopactiviteiten verzorgd.

Het toonaangevende bedrijf heeft haar bestaansrecht volop bewezen. Behalve in Nederland is het bedrijf ook actief in België. Totaal werken er momenteel zo´n 350 medewerkers bij Hamilton Bright. Het winnen van 3 ondernemersprijzen, waaronder de Gouden Gazelle, bewijst dat het een sterk bedrijf is waar innovatie en kwaliteit hand in hand gaan.

De meeste medewerkers van Hamilton Bright zijn werkzaam op de locaties van de verschillende opdrachtgevers. De directie en het management van het bedrijf, dat bestaat uit ongeveer 40 personen, is gevestigd in de Friese watersportstad Sneek. Het bedrijf beheert verder een magazijn voor opslag van tijdelijke voorraden voor haar opdrachtgevers. Kantoor en magazijn waren gevestigd op twee locaties in Sneek. Het kantoor was gevestigd in een sfeervol voormalig pakhuis. Dit deel was echter meer dan overvol geraakt en nieuwbouw was noodzakelijk geworden.

Aanvankelijk was het vooruitzicht op een verhuizing niet iets waar veel mensen van Hamilton Bright op zaten te wachten. Het sfeervolle voormalige pakhuis met haar gezellige werkplekken en haar volledig geëquipeerde bar was als een warme jas voor de organisatie. Ik moet zeggen dat ik dit goed kon begrijpen. De voorbereidende gesprekken die ik had in het pand waren inderdaad bijzonder. Het was me nog niet eerder overkomen, dat ik besprekingen met een bedrijf voerde gezeten aan een gezellige bar in een bruine kroeg van het eigen bedrijf. Het is tekenend voor de sfeer. Hamilton Bright heb ik leren kennen als een bedrijf met aardige innemende mensen. Ik voelde me er meteen thuis.

Het gaf een goed gevoel dat een vooruitstrevend en toonaangevend bedrijf koos voor mijn architectenbureau. Natuurlijk, we zijn een vriendelijk en vooruitstrevend bureau en we zijn uitstekend in staat de wensen van onze klanten te vertalen in verrassende en inspirerende concepten. Maar toch, het is belangrijk je te blijven realiseren dat het een voorrecht is voor fijne opdrachtgevers te mogen werken.

Nu ik er over schrijf realiseer ik me dat er eigenlijk wel veel mooie bedrijven op mijn pad zijn gekomen, waar ik voor heb mogen bouwen. Opvallend is dat het werken voor succesvolle bedrijven gekenmerkt wordt door een fijne werkverhouding tussen opdrachtgever en architect. Ik zie er het bewijs in, dat succes hebben met een bedrijf veel, zo niet alles te maken heeft met de mensen achter het bedrijf en met hun vermogen mensen op een positieve wijze aan te raken en te bewegen. Zo dus ook Hamilton Bright. Een mooi bedrijf met fijne mensen die een goed en inspirerend gebouw verdienen.

We hebben het gehele gebouw gerealiseerd inclusief het interieur, het parkeren en de tuinrichting. Het maken van een compleet gebouw met alles er op en er aan geeft mij de meeste voldoening. Vanuit een grondige studie naar de aard van het bedrijf kan ik het complete voelen en functioneren van een bedrijf in haar gebouw vormgeven. Mijn werk kenmerkt zich door het streven naar minimaliseren. Naar het uitsluiten van hetgeen wat overbodig is. Ik werk graag met beperking van middelen. Wanneer ook het interieur tot onze opdracht behoort, kan ik vaak bouwkundige details achterwege laten, omdat het interieur de expressie en de sfeer al genoeg bepalen. Dubbelingen voorkomen we zo en er is nooit sprake van strijd tussen het interieur en het gebouw zelf. Ze versterken elkaar meer op een vanzelfsprekende wijze.

Het werken op deze integrale manier bespaart de opdrachtgever veel kosten. Omdat we onze gebouwen helemaal 3D virtueel bouwen voor er echt gebouwd wordt en we al onze bouwkundige tekeningen en details ontlenen aan dit 3D virtuele model, is het voor ons eenvoudig vanaf het begin het interieur mee te ontwerpen en in drie dimensies te tekenen. Deze manier van werken bespaart tijd en dus geld en beperkt dubbelingen en faalkosten. Bovendien krijgt de opdrachtgever direct driedimensionaal inzicht in het uiteindelijke resultaat.

Het gerealiseerde gebouw staat op een prominente plek in Sneek. Vanuit de richting Amsterdam via de A7 Sneek binnenkomend, vormt dit gebouw de eerste kennismaking met Sneek. Het vormt zich naar de plek.

De plattegrond heeft de vorm van een opengeslagen boek, waarbij het magazijn als een ruitvormig volume in het opengevouwen kantoor schuift. Kantoor en magazijn vormen een onlosmakelijke eenheid en versterken elkaar. Bovendien geven deze twee delen van het bouwvolume expressie aan de verschillende bedrijfsonderdelen van het bedrijf. Het opengeslagen boek wijst als een V-vorm naar de A7.
Een insnoering in de V vormt de entree, die haar positie krijgt vanuit de locatie. Rondom het gebouw hebben we een plateau gemaakt, die het kantoor en het magazijn visueel samensmeedt tot één geheel. De opengeslagen binnenzijde van het boek is geheel van glas.

Het kantoor kan ook voorgesteld worden als een opengeslagen standaardkantoor met een middengang, waarbij de middengang is opengevouwen en de vorm van een galerij aanneemt. De galerij is omsloten door een glazen volume op afstand van de galerij. Hierdoor ontstaat een royale vide die alle delen van het gebouw bijeenbrengt. Alle delen van het gebouw hebben een zichtrelatie met elkaar. Deze visuele relaties van de onderdelen met elkaar sluit goed aan bij de bedrijfscultuur van Hamilton Bright, waar samenwerking van verschillende segmenten onderling centraal staat.

De aan de galerij grenzende kantoren zijn ook voor een groot deel transparant uitgevoerd. Voor de rust, de geluidsisolatie van de plekken onderling en voor het creëren van plekken om geconcentreerd te kunnen werken, zijn de verschillende ruimtes afwisselend met isolerende glazen wanden en schuifbare translucente panelen van elkaar gescheiden. Ook zijn er tussen de verschillende werkplekken met bureaus, mooie ruimtes gemaakt die ingericht zijn met sfeervolle bankjes waar een medewerker zich even terug kan trekken of even in rust kan overleggen met bijvoorbeeld een groepje collega´s. Het is een kantoor waarbij de principes van flexwerken zijn doorgevoerd en waarbij de verschillende plekken door alle medewerkers wisselend worden gebruikt. Elke medewerker heeft een trolleykoffer voor persoonlijke spullen die op meerdere plekken gebruikt kan worden. Telefoons en computers zijn hierbij natuurlijk ook mobiel. Het is een sámenwerk kantoor waarbij alles van iedereen is, maar waarbij ook voldoende plekken voor overleg en afzondering beschikbaar zijn.

Het kantoor is op de begane grond uitgerust met een receptie, een bar, een fitnessruimte, plekken voor gamen en zones voor formeel en informeel overleg. De bar en de receptie zijn direct naast de entree gesitueerd. Het is net als in het oude pand een aangename bar geworden waar gegeten wordt, een vrijdagmiddagborrel wordt geschonken, klanten worden ontvangen, besprekingen gevoerd kunnen worden, waar gewerkt kan worden en waar voldoende mogelijkheden zijn voor overleg. Multifunctionaliteit en gebruiksplezier staan voorop. Er wordt hard gewerkt bij Hamilton Bright. We hebben er samen voor gezorgd dat dit werken in een fijne, stimulerende en inspirerende omgeving plaats kan vinden. Het mooie aan het toegepaste concept is dat flexwerken met extra voorzieningen geen extra ruimte en investeringen vergt, maar met vergelijkbare investeringen als bij een traditioneel kantoor wel veel prettiger werkt. Voorwaarde hierbij is dat mensen bereid moeten zijn sámen te werken. Bij Hamilton Bright is dit zeker het geval.

Graag realiseer ik resultaten die mensen inspireren, mensen stimuleren en waar ik dit met mijn werk kan bereiken, mensen blij maken. Graag breng ik optimisme en licht in mijn gebouwen. Bij Hamilton Bright is dit gelukt. Het is een open transparant kantoor waar op een vanzelfsprekende wijze veel ontmoetingen tussen mensen mogelijk zijn. Het toepassen van kleur is ook een middel dat ik graag inzet. Wit is overwegend de kleur die toegepast is, aangevuld met warme houtkleuren op specifieke onderdelen. Glas komt veel voor omdat het niet alleen licht brengt, maar door de vele schakeringen van licht en reflectie een altijd wisselend palet van licht en kleur in een interieur brengt.

Wandelend in de natuur ervaar ik altijd een prachtig palet met de grootst mogelijke rijkdom aan kleuren. Daarom maak ik graag expressieve vloeren. Bij Hamilton Bright kregen de vloeren ook een bijzondere expressie. Er zijn twee materialen toegepast. Kunsthars gietvloeren voor de verkeers- en sanitaire ruimtes en tapijt voor de werkzones. Er zijn drie verdiepingen. Op de begane grond is paars als kleur voor de vloer toegepast, op de eerste verdieping is dit rood en op de tweede verdieping oranje. Mooie warme kleuren die vanuit de galerijen en vanaf de trappenhuizen op een prettige manier elkaar afwisselen en versterken. De trappen en de galerijhekwerken zijn samengesteld uit stalen koker- en stripprofielen. Overal is een consequente repetitie van dezelfde elementen toegepast. De bijna eindeloze herhaling van dezelfde kokerprofielen waarmee de balusters gemaakt zijn, geeft een ritme en filigrein dat mij blijft fascineren.

Voor het eerst paste ik een dergelijke herhaling van steeds hetzelfde baluster toe in het gemeentehuis van Weststellingwerf. Het golvende en bijna pulserende effect ervan fascineerde mij zo dat ik dit thema vaker toe pas en het een herkenbaar onderdeel van mijn werk is geworden.
Wat mij bij het ontwerpen hiervan veel plezier brengt is de prachtige samenwerking tussen de bouwers van de stalen onderdelen en ons bureau. Eerst ontwerpen we het ruimtelijke concept dat we vervolgens in een 3D virtueel model bouwen in onze computers. Dit 3D model stellen we digitaal beschikbaar aan het staalbedrijf dat met behulp hiervan al zijn staalproductie tekeningen en stukslijsten en dergelijke kan vervaardigen. Uiteindelijk gaat het model naar de machines die al het zaag-, boor- en slijpwerk uitvoeren. Alle delen worden waar het kan seriematig en automatisch gelast. Na het coaten en behandelen gaan de geassembleerde delen naar de bouwplaats.

Hier worden de delen precies passend op de vooraf in de bouw gemonteerde stalen schroefankers gemonteerd. Het is een feest een dergelijk proces van ontwerp en productie vanuit één 3D model mogelijk te maken. Het is prachtig hoe theorie en praktijk steeds meer versmelten tot één geheel.

Mooie anekdote in dit geval is dat mijn naaste medewerker voor dit project, Matthias Noordhuis, die veel van het 3D tekenwerk maakte, voor het eerst voor een inspectie op de bouw kwam bij terugkomst tegen mij zei: ‘Het was net of ik in het 3D model liep.’ Computeranimatie en werkelijkheid komen in ons werk steeds dichter bij elkaar te liggen. Ik vind dat een prachtige ontwikkeling. Het stelt ons in staat meer expressie te bereiken met minder middelen. Fouten en faalkosten in de bouw kunnen worden beperkt en de opdrachtgever kan vooraf optimaal worden geïnformeerd over hoe zijn gebouw er uit zal komen te zien. Gevaar hierbij is wel dat in een ontwerpproces te snel wordt overgegaan tot het 3D tekenen van het ontwerp. De computer is slechts een hulpmiddel bij het uitwerken en tekenen van een project. Het bedenken van een concept blijft nog steeds een zaak van denken en voelen. In je hart en je geest moet een ontwerp ontstaan. Aanvankelijk met eenvoudige schetsen en duidingen. Als een concept klopt en een identiteit en expressie is ontstaan die voldragen is, vormt de computer een geweldig middel om dit concept te visualiseren en uit te werken tot betrouwbare uitvoeringstekeningen. De computer blijft altijd een hulpmiddel. Tekenen, detailleren, voorbereiden blijft vooral het werk van goed oplettende en nadenkende mensen. Ontwerpen blijf je doen met je hart en je hoofd.

Een gebouw kun je zien als een dood ding. Een verzameling bouwmaterialen. Een gebouw bouwen en het maken van architectuur zijn twee totaal verschillende zaken. Architectuur maken is mijn doel. Bouwen het middel om dit te bereiken. Als architect moet je verstand hebben van beide. Net als een schilder alles van verf en doek moet weten om zijn schilderij te kunnen maken zoals hij dat wil, moet een architect alles van bouwen weten om het bouwwerk te kunnen maken zoals hij dat in gedachten heeft. Bouwen en architectuur zijn twee totaal verschillende werelden waarvoor totaal verschillende eigenschappen in één mens vertegenwoordigd moeten zijn. Een goede architect kan beide verenigen en is de bouwmeester die bouwt om architectuur te bereiken.

Architectuur bouw je, maar bouwen wordt niet vanzelf architectuur. Daar is vakmanschap, visie, passie, liefde, zorg en aandacht voor nodig. Als er sprake is van architectuur is bouwen meer dan materiaal, net als een gedicht meer is dan alleen woorden. Architectuur is de kunst die ontstaat als er harmonie is, verhoudingen passen, maten kloppen en het licht zijn weg vindt op een wijze die mensen raakt.

Architectuur bestaat ook in de gratie van de cadeaus die de natuur ons geeft. De manier waarop daglicht in al zijn gradaties een gebouw binnenkomt en zorgt voor een eindeloze schakering van kleur, licht en warmte, is in geen animatie te vangen. Dat is een geschenk waar ik mij telkens weer over verwonder en wat mijn vak zo de moeite waard maakt. Ook landschappen rondom een gebouw zijn een geschenk waar ik van geniet om ze in architectuur te ‘vangen’.

Bij Hamilton Bright maakten we in de kantoren doorgaande vensterlinten. Nu die vensterlinten het om het kantoor heen liggende Friese landschap omarmen, ontstaat er betovering. Gebouw en landschap verenigen zich, omarmen elkaar en er ontstaat iets heel bijzonders. Je wordt onderdeel van het landschap. Beschermd tegen haar invloeden, in de gelegenheid volop van haar te genieten.

Op het einde van de galerijen bij Hamilton Bright is ook iets dergelijks aan de hand. Slechts een glasplaat maakten we in de gevel om de galerij te beëindigen. Simpel, niets bijzonders op zich. Toen duidelijk werd dat deze glasplaat vanuit het interieur een boom uit het omliggende landschap omarmde, ontstond er iets opmerkelijks. Iets bijzonders als een venster rondom een landschap. Dit soort belevingen maakt bouwen tot architectuur.

Op het moment dat ik dit schrijf is het interieur van Hamilton Bright klaar. Het exterieur nog niet helemaal. De insnoering in de V-vorm die de entree moet duiden, oogt bij het verlaten van Sneek en bij het beschouwen vanaf de snelweg te kaal. Een mooi middel om dit op te lossen is een scherm met aluminium lamellen. Deze lamellen zullen de leemte wegnemen en het geheel een rijkere en warmere uitstraling geven. We gaan er voor zorgen dat dit onderdeel het gebouw zo snel mogelijk compleet maakt.

Het kantoor is nu al een tijdje in gebruik en het heeft bewezen te werken. De mensen van Hamilton Bright werken er met plezier en heimwee naar het oude pand is er gelukkig niet.

Het was een fijne ervaring voor Hamilton Bright te werken. Er was sprake van een professionele vriendschappelijke werkrelatie. We wisten het beste uit elkaar te halen in een stimulerende samenwerking. Noemenswaardig was de goede samenwerking met een aantal partijen die ik hier graag wil noemen.

Op basis van mijn eerdere goede ervaringen met dit bouwbedrijf, nodigde ik Friso Bouw in Sneek namens Hamilton Bright als enige gegadigde uit voor het doen van een inschrijving voor dit project. In vergelijking met de gedetailleerde bouwkostencalculatie, die wij als architectenbureau vervaardigd hadden was deze inschrijving concurrerend. Friso heeft het werk uitgevoerd en heeft daarbij vakwerk geleverd. Voor de realisatie van het interieur hebben we het werk namens Hamilton Bright mogen gunnen aan KVS interieurinrichting te Zwolle voor de meubilering en vaste inrichting en voor de stoffering aan Slauerhoff Interieurs in Leeuwarden. Met Johan Van der Kamp van KVS en Imko Molenbuur van Slauerhoff was het fijn samenwerken.

Claudio Missaglia en Egon Diekstra, de oprichters en directeuren van Hamilton Bright waren fijne opdrachtgevers die ik hartelijk bedank voor hun vertrouwen. Tot slot wil ik Klaes Monsma graag volop in het zonnetje zetten. Als facilitair manager van Hamilton Bright heeft hij van het begin tot het einde de leidende rol als opdrachtgever op zich genomen. Klaes was een voorbeeld voor hoe een goede opdrachtgever moet zijn.


Johan Sijtsma
Architect AVB BNA

Naar boven