Bezig met laden

Bezig met laden

Nieuwe mogelijkheden voor consumenten.

Nieuwe mogelijkheden voor consumenten.

18 januari 2011

Nieuwe ontwikkelingen dankzij tegenwind

De grote woonwijken van de afgelopen decennia zijn voor een belangrijk deel gereed. De grote behoefte aan woningen werd in veel Vinexwijken met herhaling van vaak dezelfde woonplattegronden gerealiseerd. De huidige economische tegenwind stimuleert nieuwe initiatieven. Voorheen gebezigde herhalingsmethodieken verhuizen naar zolder en creatieve, innovatieve bedrijven gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Vaak levert tegenwind verrassende nieuwe projecten op. Er ontstaat meer waardering voor de kwaliteiten van de woonomgeving en meer variatie in aanbod. Je ziet momenteel ook een hernieuwde aandacht voor de belangen van de woonconsument. Consumenten worden gestimuleerd tot het kopen van nieuwe, betere producten. Consumenten verlangen waar voor hun geld. De moderne koper is goed geïnformeerd en vraagt terecht meer aandacht.

Nieuwe belangstelling voor kleinschaligheid en vraaggestuurde architectuur.

Bedrijven die goed inspelen op de wensen van de klant krijgen nu kansen voor het realiseren van vernieuwende projecten. In de afgelopen decennia waren bouwprojecten vooral aanbod gestuurd. Nu zie je projecten beter slagen als ze vraag gestuurd zijn en inspelen op de locale omstandigheden. Kleinschaligheid, herkenbaarheid en duurzaamheid krijgen voorrang boven grootschaliger ontwikkeling. 

Het thema ‘‘Typisch Fries’’

Onder leiding van de supervisor van De Zuidlanden heb ik, Johan Sijtsma, samen met een aantal collega architecten / stedenbouwkundigen van andere bureaus mijn tanden gezet in het  thema “Typisch Fries”. Het vangen van de typisch Friese karakteristieken in de maatvoeringen van de moderne woningbouw is niet simpel. Het waren soms ingewikkelde discussies die in de ontwerpgroepen gevoerd werden. Het thema vraagt dienstbaarheid, leent zich voor moderne interpretatie en vraagt veel loyaliteit en bereidheid eigen ontwerpopvattingen even minder aandacht te geven. Het gevaar van namaak en onechtheid liggen op de loer. Het doel was samen een origineel en inspirerend plan te maken en eenheid in verscheidenheid te bereiken. Niet alle groene kikkertjes bleven uiteindelijk in de kruiwagen, maar de architecten die volhardend en creatief waren en voldoende kennis hadden van de context, bleven en hebben met elkaar een goed plan bedacht.

Typisch Fries

Het thema voor de ontwikkelaars

Inmiddels zijn de bedachte plannen voor een deel gerealiseerd. Voor de betrokken ontwikkelaars was het thema eerst wat onwennig. Lang was de “Amsterdamse School” het vertrouwde thema geweest. Consumenten wilden dit thema, wat moesten ze nou met “Typisch Fries”.  Toch spraken de wensen aan en liep de verkoop in de eerste fase voorspoedig. De kopers van toen zijn inmiddels de bewoners van nu. Het maakt mij als architect blij om te vernemen dat de bewoners van Techum enthousiast zijn over hun woning en hun buurtschap.

Het droomhuis en haar financiering

De afhoudende instelling van banken is op dit moment een probleem voor veel opdrachtgevers. Bij een eerste gesprek wordt vaak al een koop-aannemingsovereenkomst gevraagd, terwijl er nog geen ontwerp is. Opdrachtgevers voelen zich hierdoor gedwongen te kiezen voor catalogusplannen. Catalogusplannen sluiten vaak niet aan op de door de gemeente voorgeschreven thema’s, waardoor een plan wordt afgekeurd. Een lang traject van teleurstellingen kan volgen. Erg jammer en onnodig vind ik. Voorzichtigheid hoort bij een bank, maar een neveneffect van deze voorzichtigheid mag niet zijn dat kansen onbenut blijven. Een zorgvuldig ontworpen plan wordt immers gewoon goedgekeurd. En een gedegen voorbereiding door een architectenbureau met een betrouwbare bouwkostencalculatie, gevolgd door een degelijk contract met een goede aannemer, geven de bank toch méér zekerheid van een waardevaste en gedegen investering. Wat meer geduld, vertrouwen, meedenken en tijd voor een zorgvuldige voorbereiding zijn nodig voor het bereiken van vakwerk. De schone taak aan architecten hieraan een waardevolle bijdrage te leveren.

Woningcoach

Om te helpen bij het oplossen van bovenstaande problemen werk ik momenteel met het “Domein Wonen” van Marketing Leeuwarden aan een initiatief voor een WoningCoach. Een onafhankelijk platform, gevormd door vakmensen, waar kopers met vragen terecht kunnen en op een onafhankelijk wijze op weg geholpen worden. We hopen het hiermee voor particuliere opdrachtgevers wat eenvoudiger te maken hun weg te vinden. Een weg die leidt tot een mooi huis, passend in de ideële doelstellingen van zowel de gemeente als de opdrachtgever.

Duurzaamheid is in Leeuwarden ook een belangrijk thema

Als duurzaamheid de toekomst van onze kinderen en de wereld dient, is dit hét thema. Doen we het met de Zuidlanden wat dat betreft goed? We hebben inmiddels biogas, de energieprestatie-eisen zijn hoog en we streven het maximaal haalbare na. Ontwikkelaars hoor ik soms uitspreken dat de Leeuwarder ambities té hoog zijn. Het probleem is dat het wringt tussen ideële doelen en de praktische mogelijkheden in de bouwpraktijk van alle dag. De reguliere bouwopgave moet rekening houden met een woud aan voorschriften en regels. Opgelegd en dwingend. Deze dwingendheid kan er toe leiden dat doelstellingen worden gehaald zonder globaal de wereld te dienen. Als we met elkaar wikken, wegen en sámen zorgvuldige keuzes maken, komen we het verst. Ambities moeten hoog zijn. Kopersbelang en mondiaal belang moeten even zwaar wegen. Leeuwarden moet voorop lopen en haar voortrekkersrol innemen. Zonder wrijving ontstaat immers geen glans en onder druk wordt alles vloeibaar. Laten we sámen de handschoen oppakken.

In de Zuidlanden is Leeuwarden goed bezig

De buurtschappen en de gekozen thema’s zijn passend in de omgeving van de Zuidlanden en mogen wat mij betreft tot volle wasdom komen. Als het maar echt blijft en oprecht door de omgeving wordt ingegeven. Voor de toekomst is het van belang dat ideële thema’s zorgvuldiger en vasthoudender uitgewerkt worden en dat ontwikkelende partijen en particulieren loyaal blijven aan wat er voor het collectief belang bedacht is. Eenheid in verscheidenheid past bij onze tijd. Niet slaafs navolgen van voorbeelden uit het verleden, maar intelligent, creatief en inventief vertalen naar deze tijd. Binnen de bedachte thema’s is er alle ruimte voor individuele oplossingen. Individualiteit en collectiviteit kunnen prima hand in hand gaan.

Waarde toevoegen aan onze omgeving daar draait het in architectuur en stedenbouw om.

Johan Sijtsma
Architect AVB BNA

Naar boven