Bezig met laden

Bezig met laden

Verbouw drie audiologische centra.

Verbouw drie audiologische centra.

18 februari 2011

Johan Sijtsma Architectenteam realiseert de verbouw van drie kantoorgebouwen in Noord Nederland tot gespecialiseerde audiologische centra. Alle centra zijn inmiddels opgeleverd. Ook de verbouw van het audiologische centrum in Zwolle is in volle gang.Een audiologisch centrum is een medische instelling die gespecialiseerd is in onderzoek naar gehoor, spraak en taal. Het vertalen van de eisen rondom audiologisch onderzoek in bestaande gebouwen vergt een hoge mate van zorgvuldigheid en precisie. Meetruimtes dienen aan hoge akoestische eisen te voldoen in verband met toepassing van gespecialiseerde meetapparatuur. Ook de spreekkamers zijn bijzonder omdat hier overleg gevoerd wordt met mensen met een gehoorbeperking. Binnen de audiologische centra zijn tevens speciale ruimtes ingericht voor onderzoek bij kleine kinderen. In een speelruimte kunnen de kinderen geobserveerd en begeleid worden. In verband met privacy heeft het architectenteam in de centra ook meer afgesloten werkruimtes gerealiseerd.Architect Johan Sijtsma heeft de audiologische centra ingericht op een optimistische transparante wijze waarbij het optimaal samenwerken van mensen centraal staat. Er is aandacht voor flexwerken waarbij medewerkers werkplekken delen op aansprekende manier. Bij dit flexwerken gaat het niet op het beperken van de beschikbare oppervlakte per medewerker maar om het realiseren van fijne werkruimtes. Het architectenteam zorgt ervoor dat de multidisciplinaire teams van de audiologische centra beter en plezierig kunnen samenwerken.

 

Naar boven