Bezig met laden

Bezig met laden

Internationale belangstelling voor drijvende woonhuizen.

Internationale belangstelling voor drijvende woonhuizen.

23 mei 2012

Onder leiding van prof. Han Slawik, architect en professor of Design and Construction aan de Leibniz University Hanover, bracht een groep architecten en belangstellenden een bezoek aan onze drijvende woningen in Zuiderburen.


Dit project van ons bureau was het eerste project met onzinkbare drijvende woonhuizen in Nederland. Er waren wel eerder drijvende woningen gerealiseerd, maar dit is het eerste seriematige project in Nederland waar gebruik is gemaakt van onzinkbare platforms waarop de woningen drijven. Deze platforms zorgen er voor dat de woningen in de categorie Onroerend Goed vallen en er een hypotheek met lage rente kan worden afgesloten. Ook de verzekeringspremie voor deze woningen is niet hoger dan voor conventionele woningen. Drijvende woning

Professor Slawik is zelf een enthousiast aanhanger van “bouwen op het water”. In Hamburg is o.a. een Floating Container House van zijn hand gerealiseerd. De groep wilde graag geïnformeerd worden over onze woningen en deze ook in de praktijk zien en ervaren. Hoe voelen ze, hoe liggen ze in het water, hoe stabiel zijn ze, hoeveel ruimte bieden ze? Hoe zijn de ervaringen na een aantal jaren gebruik? De bewoners van de woningen zijn enthousiast. Het gevoel van de woningen klopt en het contact met het water geeft ook echt het beloofde vakantiegevoel.  Voor een aangename verrassing zorgde de stabiliteit en de rechtstand van de woningen.

Wat de bezoekers opviel is dat onze woningen ook echt horizontaal op het water liggen liggen, in tegenstelling tot woningen op betonnen bakken, die de groep bezocht, die overwegend scheef lagen. Ook de beschikbare ruimte, het contact met het water en de natuur direct rondom
de woningen viel op.

In de nabije toekomst zal het thema “wonen op het water“ en het fenomeen “drijvend wonen” steeds actueler worden. Door de klimaatverandering moeten we meer ruimte creëren voor water. Het concept combineert het mooie van “wonen op het water” met het nut van een waterbuffer. Wisselingen in waterstand kunnen moeiteloos opgevangen worden. In waterbuffergebieden kunnen we zo de opvang van overtollig water combineren met prachtige nieuwe woon - werk en leefomgevingen.

Drijvende woning Leeuwarden

Het is mooi dat drijvende woningen een steeds actuelere betekenis krijgen. Wonen op het water vraagt een speciale aanpak. Vooral de relatie tussen stedebouw en architectuur is volledig anders dan bij conventioneel wonen. De bereikbaarheid van de woningen met de auto en de aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid verdient speciale aandacht.

Internationale belangstelling voor drijvende woonhuizen

Onze drijvende woningen vormen een onderdeel van “Het Blauwe Hart” in Leeuwarden. Johan Sijtsma Architectenteam b.v. ontwierp het stedenbouwkundige plan en de architectuur en maakte de bouwtekeningen voor dit deelgebied in de vinexwijk Zuiderburen. Het gehele gebied bestaat uit oeverwoningen, (schier)eilandwoningen, bungalows en drijvende woningen. De oorspronkelijke bedoelingen van het ontwerp zijn nu goed te ervaren. Het is een kleurrijk en warm geheel geworden waar het fijn wonen is. De combinatie van architectuur en natuur is bijzonder. Het is een fijne woonomgeving geworden waar bewoners en omgeving trots op zijn.

Krantenartikel Leeuwarder Courant Jojan Sijtsma

Een opmerkelijke doorgang vond plaats bij de Prinses Margrietsluis van Lemmer. Daar passeerden twee woningen op weg van Noord Holland naar Leeuwarden. De eerste drijvende huizen die echt bewoond worden in Nederland. Zeven van deze woningen werden afgemeerd aan het Skûtesân in Zuiderburen. De huizen met drie bouwlagen staan op een onzinkbaar drijvend platform naar Canadees voorbeeld. Ontwerper is de Friese architect Johan Sijtsma.

Naar boven