Bezig met laden

Bezig met laden

Bouw verpleeghuis binnenstad Franeker kan los.

Bouw verpleeghuis binnenstad Franeker kan los.

10 juli 2012

Psychogeriatrisch verpleeghuis, zorgwoningen, appartementen en restauratie voormalig klooster te Franeker.


Opdrachtgever: Zorggroep Noorderbreedte / Zorgpartners Friesland.
Architect: Johan Sijtsma Architectenteam BV BNA Leeuwarden

De bouw van het verpleeghuis in de binnenstad van Franeker kan beginnen! De bouw van het psychogeriatrisch verpleeghuis met zorgwoningen, appartementen en de restauratie van het voormalige klooster, in de binnenstad van Franeker vormt voor mij de realisatie van een wens. Iets betekenen voor mensen en met mijn architectuur bijdragen aan het beter kunnen wonen- verzorgen en verplegen van mensen is voor mij een van de redenen waarom ik architect ben. Een verschil kunnen maken, veranderingen en verbeteringen voor elkaar krijgen en het oplossen van complexe vraagstukken is iets waarvoor ik veel moeite wil doen.

Verbouw voormalig klooster Franeker

Het is nu zo ver! Het voormalige complex van de GGZ aan de Voorstraat / hoek Academiestraat in Franeker hebben we gesloopt. Het oude klooster is vrijgemaakt en is weer zichtbaar geworden. Straks zal dit voormalige klooster verbouwd worden en de faciliteiten huisvesten voor het nieuwe verpleeghuis dat we hier gaan bouwen. Een bijzondere ervaring om een complete straat in de binnenstad van Franeker aan één kant te slopen en mede verantwoordelijk te mogen zijn voor de realisatie van een compleet nieuwe straatwand in een prachtige historische en beschermde binnenstad. Ik heb mijn best gedaan een waardig en prachtig ontwerp te maken waar straks de mensen die hier komen wonen en werken, en natuurlijk de aanschouwers, van kunnen genieten. Als team hebben we er hard aan getrokken iets goed en moois te maken.

Via het winnen van een competitie kwamen we in aanmerking voor deze opdracht. We hebben 3 jaar aan de voorbereiding gewerkt. De vergunningen kunnen nu verleend worden. De sloop is achter de rug. De tekeningen, berekeningen en bestekken liggen gereed voor uitvoering. De bouw kan los wat ons betreft.

Dit verpleeghuis laat goed onze opvattingen over het verplegen en verzorgen van mensen zien. Er is meer privacy voor de bewoners dan in gebruikelijke verpleeghuizen. Er zijn geen publieke gangen meer in het gebouw en bezoekers melden zich gewoon aan de voordeur van de groep. Bewoners hebben een eigen kamer in een privé gedeelte van het huis. De voorzieningen zijn optimaal bruikbaar.

Voor het gebouw heb ik het “moedermoduul” bedacht. Dit is een constructief concept waardoor het gebouw meer mogelijkheden biedt en minder kost dan gebruikelijk is in de zorg. Ook is het eenvoudig aan te passen aan de context en veranderingen kunnen in de toekomst eenvoudig gerealiseerd worden. In het “moedermoduul” kunnen woningen, zorgappartementen en verpleeghuisgroepen naast elkaar gerealiseerd worden. Voor mij persoonlijk en voor ons als team vormde deze opdracht een waardevolle ervaring. We hebben veel zin in de realisatie ervan.

Leeuwarden, juli 2012.
Johan Sijtsma Architect AVB BNA 

Naar boven