Bezig met laden

Bezig met laden

Leeuwarden bouwt: Vernieuwing van Johan Sijtsma aan de Oldegalileën.

Leeuwarden bouwt: Vernieuwing van Johan Sijtsma aan de Oldegalileën.

08 januari 2013

LEEUWARDEN, 8 oktober 2012 - Leeuwarden verandert continu. Zo wordt onder de vlag van de ‘stedelijke vernieuwing’ in zes wijken volop gebouwd en hard gewerkt aan leefbaarheid, een goed woningenbestand en sociale samenhang.


“Ter illustratie van het proces van vernieuwing stond in de vorige editie van Liwwadders een afbeelding van het project aan de Oldegalileën. Maar veranderingen gaan snel en het ontwerp zoals ik in 2009 voor Le Clercq planontwikkeling maakte, is inmiddels alweer aangepast aan de huidige wensen en eisen”, zegt Johan Sijtsma, architect AVB BNA. “Aanvankelijk hadden we een gesloten bouwblok getekend met grondgebonden woningen en appartementen in de hoeken van het bouwvolume. Het plan zoals we dat nu bedacht en getekend hebben, bestaat uit een rij met 13 woningen aan de Oldegalileën, een rijtje van 5 woningen aan de Pioenstraat en een rijtje van 4 woningen aan de Asterstraat. Het bouwplan bestaat nu uitsluitend uit huurwoningen.”

Vriendelijk

Sijtsma: “De stijl van de woningen is afgestemd op de omgeving waarin we bouwen en is afgeleid van de Amsterdamse School. Een populaire architectuurstroming uit het begin van de vorige eeuw. Deze stijl is op een eigentijdse wijze vertaald in het ontwerp, zoals we nu definitief uittekenen. De éénlaagse onderbouw wordt beëindigd met een pannenkap die verticaal doorloopt in de gevel. De ramen op de verdieping zijn omlijst en refereren aan de erkers die veel voorkomen in de omgeving. De individuele woningen zijn in de rij herkenbaar door de in kleur afwijkende, verticaal gemetselde penanten. Ook de eindgevels worden in een afwijkende kleur gemetseld. Samen met de horizontale gerichtheid van de kozijnen, een zorgvuldig gedetailleerde voordeur en vriendelijke kleuren, willen we een optimistisch beeld creëren.”

Speelruimte

“De nieuw ontworpen woningen sluiten stedenbouwkundig zorgvuldig aan bij de omliggende bestaande woningen. Het binnenplein tussen de nieuwe woningen wordt begrensd door de bestaande bebouwing, waardoor mooie hofachtige ruimtes ontstaan. Er is voldoende ruimte gecreëerd voor het parkeren van auto’s en er is volop speelruimte in het plan aanwezig. Binnenkort gaan we de omgevingsvergunning aanvragen, zodat we naar verwachting in 2013 kunnen starten met de realisatie.”

Naar boven