Bezig met laden

Bezig met laden

“Ruimte voor idealen” over de IJssel.

“Ruimte voor idealen” over de IJssel.

04 maart 2013

“Het nieuwe (samen)werken” werkt fijner.

Fijn en goed samenwerken vormt de basis voor een werkende organisatie. Een goede huisvesting werkt stimulerend en levert een belangrijke bijdrage aan fijn en productief (samen)werken.


Voor Pento in Zwolle mocht ik het bestaande pand verbouwen en aanpassen aan de idealen van “het nieuwe werken”. Het bestaande pand was somber, hokkerig en het klimaat was er beangstigend slecht. Na een uur in het kantoor had ik steevast hoofdpijn. “Je zult er maar moeten werken”, heb ik vaak gedacht als ik er was. Het roer moest om. Mijn opdrachtgever was geen rijke instelling, maar moest het zuinig aan doen. Er was geen geld voor een nieuw kantoor. We moesten het doen met het bestaande gebouw en het aantal werkende mensen bleef gelijk.

Er moest een plan bedacht worden waardoor er meer ruimte voor mensen beschikbaar kwam om te functioneren. Er kwamen geen extra ruimtes beschikbaar, maar de werkomstandigheden moesten wel fors verbeteren. De denkdruk was verplaatst naar mij…. Hoe los ik dit op? Hoe doe je zoiets? Ik zeg wel altijd: “Hoe moeilijker de opdracht, hoe fijner ik het vind een goede oplossing te bedenken”. Maar hoe moest dit?

Eigenlijk, zoals altijd, lag het antwoord voor mij opgesloten in de wensen van de mensen zelf.  Uitgebreid heb ik naar iedereen geluisterd. We hebben afgesproken dat we open en eerlijk overlegden. Ik was geen bedreiging, maar een kans. Mensen communiceerden met mij geen eisen, maar idealen en wensen. Aan mij de taak deze wensen te vertalen in een inspirerend en betaalbaar plan.

 

Voor mij ligt daar de sleutel van elk goed plan. Een goede samenwerking en een open verstandhouding naar elkaar. Iedereen moet zich kwetsbaar durven opstellen en mag open zijn wensen uitten. Natuurlijk is hiervoor een voorwaarde dat de directie hierin meegaat en geen dominante blokkades opwerpt, maar een stimulerende, motiverende, wegende en op het juiste moment beslissende rol vervult. 

Na idealen en wensen vertaald te hebben naar een passend plan, konden we de techniek uitwerken. Alle bouwtekeningen maken, het bestek schrijven, een aanbesteding organiseren en zorgen dat er een goed  werkend installatieplan werd opgesteld. Het voor elkaar krijgen van een goede installatie is een ware kunst.

Het verbouwen was een feest, omdat we het  ontwerpen en uitvoeren zorgvuldig mochten doen. Ruimte mochten bieden voor idealen en passende oplossingen.

Afgelopen week was ik weer in Zwolle.  Hoe was het nu? Het was goed! Opgetogen reed ik na mijn bezoek weer huiswaarts. De mensen waren blij! Het werkte. De verbouwing was geslaagd. Van een somber slecht kantoor met een vreselijk klimaat hebben we in fijne samenwerking een optimistisch en licht kantoor gemaakt waar het fijn samen! werken is, waar het “glazen hart” de kern van de oplossing vormt en gangen ingeleverd zijn voor inspirerende gebruiksruimte.

 Johan Sijtsma architect AVB BNA

 

 

Naar boven