Bezig met laden

Bezig met laden

Vervangende nieuwbouw huur– en koopwoningen Beetsterzwaag

Vervangende nieuwbouw huur– en koopwoningen Beetsterzwaag

21 oktober 2013

 “Eerste fase 73 woningen gereed.”

Nog voor de economische crisis ben ik begonnen aan het plan voor de vervanging van 73 huurwoningen aan de Vlaslaan en de Fockema Andrealaan te Beetsterzwaag. De bestaande huurwoningen waren afgeschreven en voldeden niet meer aan de eisen.

Mijn toenmalige opdrachtgever was woningstichting Vitalis uit Amersfoort; later opgevolgd door het ontwikkelbedrijf van Mooiland Vitalis in Ede. Inmiddels is de eerste fase van het plan opgeleverd, verhuurd en deels verkocht. De gestelde ambities waren hoog. De woningbouwvereniging wilde binnen de normen van de huurwet komen tot een plan met “klassieke allure”.

Intensief en met plezier heb ik gewerkt aan het realiseren van een eigentijds passend plan. Een plan dat de allure van Beetsterzwaag vertaalt en tegelijkertijd betaalbare woonruimte biedt onder de huursubsidie- grens. Geen eenvoudige opgave. Het resultaat is inmiddels zichtbaar in de uitgevoerde eerste fase. Aan de Vlaslaan zijn drie van de vijf woonblokken  gerealiseerd. Aan de Fockema Andrealaan zijn zes van de geplande achttien grondgebonden koopwoningen ook klaar. Helaas is de uitvoering van de tweede fase nog niet aan de orde.

De verhuur en de verkoop van de woningen gaat ondanks het moeilijke economische tij naar wens. Het hoogtepunt van het project, het middenblok aan de Vlaslaan, is nog niet in de verkoop.

Dit bouwblok laat, net als de resterende grondgebonden koopwoningen en het vijfde appartementenblok op zich wachten.  

Mooiland durft het nog niet aan deze onderdelen te realiseren. Ook het geplande plein voor het project is nog niet opgepakt door de gemeente. De missende onderdelen van het project zullen vast spoedig  uitgevoerd worden. Een half afgebouwd project doet immers geen recht aan de bedoelingen van het ontwerp. Ook de huidige kopers en huurders mogen rekenen op een afgebouwd geheel.

Met het tot nu toe gebouwde resultaat ben ik blij. Voorwaarde is dat het project afgebouwd wordt en er recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke opzet. Het zal nog vereende inspanningen vereisen het zover te krijgen. Wij gaan ervoor. We hebben ons ingezet voor een hoogwaardig resultaat voor een lage prijs. We hebben vastgehouden aan deze idealen. Het doel was een functioneel, fraai, duurzaam en onderhoudsarm project te maken dat goed past op de locatie. Mijn wens is dat het waardevol is voor gebruikers en omgeving.

Vasthouden aan idealen is juist nu één van de voorwaarden voor het bereiken van waardevol resultaat voor morgen.

Johan Sijtsma architect AVB BNA

 

 

Naar boven