Bezig met laden

Bezig met laden

Woonzorgcomplex Pi-Groep in Drachten

Woonzorgcomplex Pi-Groep in Drachten

17 april 2014

Trots ben ik er op, in Drachten met mijn team het Pi Huis ontworpen te hebben. Ons gezamenlijke motto hierbij was “zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk”.

Het geeft een bijzonder gevoel, de idealen van o.a. Tjeerd Nijboer, de oprichter en directeur van de Pi Groep vertaald te hebben in een huisvesting waarin zijn idealen optimaal gerealiseerd kunnen worden.

Als bureau bieden wij graag ruimte voor idealen. Op een duurzame en betaalbare wijze. Ruimte bieden, ruimte laten en ruimte realiseren is ons werk, de droom waarvoor we gaan.

In het Pi Huis kon ik mijn opvattingen over betaalbaar, slim en duurzaam bouwen in combinatie met het beter huisvesten, opvangen en verzorgen van kwetsbare groepen mensen goed kwijt. Dienstbaar zijn aan het belang van mensen en hun woon- werk- leefomgeving staat in mijn  werk als architect voorop. De wereld wil ik niet belasten met onnodige materiaaltoepassingen en esthetica, maar inspirerend en ruimtelijk bouwen combineren met spaarzaamheid en doordachtheid.

In Drachten is het gebouw ontworpen op een royale kavel. Juist door het gebouw compact te houden en slim te ontwerpen is de ruimte rondom het gebouw gebleven.

Er is ruimte voor mensen om te genietenen en te herstellen in een natuurlijk omgeving.

Omdat niet bekend is hoe de zorg er in de toekomst uit gaat zien, is ook dit ontwerp weer wijzigbaar en flexibel. Met een minimum aan constructies, een slimme wijzigbare indeling en een innovatieve gevelopbouw, blijft dit gebouw ook in de toekomst voor andere gebruikers geschikt. Waar ik nu mijn huidige opdrachtgever dien, wil ik graag met hetzelfde gebouw in de toekomst mogelijke andere functies en programma’s dienen. Het geeft me een goed gevoel op deze manier wijzigbaar te bouwen en daarnaast met de constructieopzet zo minimaal mogelijk het milieu te belasten.

Onze woon – werk – leefomgeving heeft een belangrijke invloed op ons welbevinden. Graag lever ik een positieve bijdrage met fijne gebouwen en woningen. Met veel daglicht, een ruimtelijk ontwerp en een optimistische sfeer wil ik omgevingen scheppen die inspirerend werken. Juist nu vergt het onverzettelijkheid, visie en uithoudingsvermogen om te komen tot betaalbaar en helend bouwen voor de zorg. Dit Pi Huis is er een voorbeeld van dat ik graag met u deel.

Johan Sijtsma Architect AVB BNA.

 

 

Naar boven