Bezig met laden

Bezig met laden

Sociale huurwoningen Oldegalileën te Leeuwarden opgeleverd.

Sociale huurwoningen Oldegalileën te Leeuwarden opgeleverd.

24 november 2014

De huurwoningen aan de Oldegalileën zijn inmiddels bewoond.


De eerste schetsen voor betaalbare sociale huurwoningen op de voormalige locatie van Bakker Postma keukens aan de Oldegalileën te Leeuwarden zijn al van juni 2007. Van de economische teruggang was toen nog weinig te merken.

De architectenbranche was nog optimistisch gestemd. Ik was net verhuisd naar ons nieuwe drinkwaterpompgebouw. Door de gemeente was er een hoog ambitieniveau voor de locatie bepaald. Het moest een gesloten bouwblok worden met 6 hoeken. Het realiseren van praktisch bruikbare en lichte woningen in de tussenhoeken van een dergelijk bouwblok is complex, maar het lukte een mooie en praktische oplossing te tekenen waar gemeente en opdrachtgever content over waren.

 

We hebben het complex uitgewerkt en het plan volledig verkoop / verhuurgereed gemaakt. Het heeft daarna een tijd geduurd voor de voor realisatie voorgedragen woningbouwcorporatie zich conformeerde aan de afname van het project.

De economische teruggang was inmiddels tot volle wasdom gekomen waardoor de ontwikkelaar en de corporatie uiteindelijk besloten de stekker uit het project te trekken. Ontzettend jammer, de plek verdiende immers een goede invulling en er was behoefte aan betaalbare sociale woningbouw. Uiteindelijk heb ik op eigen risico een nieuw plan bedacht en aan de ontwikkelaar ter realisatie voorgedragen. Dat was het plan zoals het nu gerealiseerd is met open hoeken. Het leverde ook voor nu haalbare woningen op.

Het duurde echter nog een hele tijd voor de aannemer kon bouwen voor de vastgestelde prijs en de corporatie het aandurfde een handtekening voor de realisatie te zetten.

Alle onderdelen van het project hebben we zo praktisch mogelijk bedacht en berekend. Door gedetailleerd tekenwerk en kiene constructies hebben we het project uiteindelijk via veel prefabricage snel, goed, duurzaam en betaalbaar kunnen bouwen. Le Clercq uit Deventer, de ontwikkelaar heeft samen met de bouwende partijen het project netjes gerealiseerd.

Het vergt lange adem, veel inventiviteit, overredingskracht en natuurlijk een goed doordacht en efficiënt plan om dergelijke kleinschalige sociale woningbouw voor elkaar te krijgen. Het is hier gelukt. Het is een project waar behoefte aan is. Duurzaam, energiezuinig, praktisch en betaalbaar.

Met dit project hoop ik 22 woningen gemaakt te hebben die lang van waarde zijn voor haar gebruikers en de omgeving.

Inmiddels schrijf ik november 2014. Een lange periode van economisch malaise hebben we al achter ons. Fijn dat dit project gerealiseerd is.

Johan Sijtsma Architect AVB BNA

 

Naar boven